meny:

Batteriet er tomt for strøm

Beskrivelseprislister

I batteriet pågår det alltid en viss kjemisk aktivitet som innebærer at de utlades av seg selv. Dette kalles selvutlading og har vanligvis ikke noe å si fordi aktiviteten i et friskt batteri er så lavt at det ikke merkes. Unntaket er hvis batteriet står ubrukt i lengre tid (selvutlading), komponenter som er permanent tilkoplet batteri utenom hovedstrømbryter (eksempelvis el. lensepumpe, alarmsystem, lanterner, sensorer, etc) eller dersom hovedstrømbryter i båt ikke er frakoplet.

Ved lite bruk av båt i sesong eller f.eks. vinterlagring av batterier som kun brukes om sommeren vil selvutladingen merkes. Man bør derfor kontrollere batteriets tilstand med jevne mellomrom og lade det hvis spenningen synker til under 12,5 V. I ytterste konsekvens kan dette medføre at batteriet selvutlader seg helt ut, noe som i visse tilfeller kan medføre at batteri eller celler kortslutter og som kan medfører at batteri blir defekt. Husk også at man må påberegne lengre tid for lading dersom det er kaldt. Dette fordi batteriet får en høyere motspenning ved lavere temperaturer.

Send generell forespørsel

Dersom du ønsker mer informasjon eller et pristilbud på noen av våre produkter, send oss en henvendelse her.

image image image image