meny:

Veiledning for bruk og vedlikehold av batterier

Beskrivelseprislister

For at et blybatteri skal fungere på tilfredsstillende måte gjennom hele sin levetid er det viktig at det pleies og vedlikeholdes på riktig måte. Under finnes noen av de viktigste punktene i denne sammenheng.

Valg av batteri:

Velg batteritype etter bruksområde:

Siden ulike typer blybatterier har forskjellige egenskaper, er det viktig å velge et batteri med de egenskapene som passer for ditt behov. Informasjon om riktig valg finner du i brukerhåndboken og i batterileverandørens anbefalinger.

Velg størrelsen på batteribanken etter strømforbruket:

Det er viktig at batteriet er stort nok (har tilstrekkelig med Ah) for å klare de utladningene det utsettes for. Anbefalt maksimal dyputladning vises under punkt 2.4. Dersom batteriet regelmessig utsettes for dypere utladning en det som er anbefalt, forkortes levetiden.

Vedlikehold og bruk:

1. Batterier skal være rene og tørre:

Støv/skitt og fuktighet på batteriet kan medføre krypstrøm og øke sjansen for  selvutladning

2. Kontroller at alle tilkoblinger til batteripolene er godt tilskrudd.

Oksiderte og/eller skitne poler og dårlig festede forbindelser kan medføre spenningsfall, varmeutvikling i tilkoblinger og kabler og til og med skade på polen. Om mulig, kontroller og juster elektrolyttnivået:

De batteritypene som er ”vedlikeholdsfrie” har ingen propper som kan åpnes og behøver ikke å etterfylles med vann. På batterityper som har propper som kan åpnes bør elektrolyttnivået kontolleres med jevne mellomrom (f.eks. en gang pr år). Ved lavt elektrolyttnivå når batteriet er fulladet skal man etterfylle med batterivann til et nivå på ca 5-10 mm over platene. I noen tilfeller finnes det en markering som viser anbefalt nivå. Unngå hyppige dyputladninger!

Under vises hvilke dyputladninger de ulike batterityper regelmessig kan tåle.

Få dyputladninger skader ikke, forutsatt at batteriet snarest lades opp igjen og ikke blir stående i mer eller mindre utladet stand.

Startbatterier kan lades ut til ca 75% av kapasitet gjenstår.

Marine & fritidsbatterier kan lades ut til ca 50% av kapasitet gjenstår.

Gel & AGM batterier kan lades ut til ca 30 % av kapasitet gjenstår.

3. Lad alltid batteriet snarest etter en utladning

La aldri batteriet stå utladet da det risikerer å få permanente skader pga sulfatering. Utladede batterier skal derfor alltid lades snarest mulig.

En enkel måte å bestemme batteriets ladetilstand på er å måle batterispenningen når batteriet er ubelastet. Hvis hvilespenningen går under 12,4V må batteriet lades omgående.

 

Et fulladet batteri har en hvilespenning på minst 12,6V.

Et halvladet batteri har en hvilespenning på ca. 12,2V.

Et helt utladet batteri har en hvilespenning på ca 12,0V.

Riktig ladespenning er 14,4±0,1V ved en omgivelsestemperatur på +25°

Ladespenning må økes med 0,3V for hver 10°C temperaturen senkes under +25°C

Vedlikeholdslading skal skje ved 13,8±0.1V og økes tilsvarende ved lavere temp.

Batterier som ikke brukes kan holdes fulladet ved å  bruke vedlikeholdslading. Spenningen bør være 13.8±0.1 V. Både for høy og lav spenning forkorter levetiden

Oppbevaring:

1. I båter som lagres på land skal forbruksbatterier kobles fra.

I båter som lagres på sjø med el.lensepumpe, må batteriene vedlikehold lades.

Små krypstrømmer kan på kort tid lade ut batteriet.

Feks. en krypstrøm på 40 mA lader ut 1 Ah pr døgn, det tilsvarer 30 Ah pr måned!

2. Hold batteriet oppladet:

Oppladede batterier er en forutsetning for lang levetid og sikker funksjon.

For å holde batteriet tilfredsstillende ladet under lagring kan det enten lagres med vedlikeholdslading (se punkt. 2.6) eller lagres frakoblet og så lades senest når hvilespenningen er på 12,4V.

3. Batterier skal lagres tørt og svalt, men frostfritt (et full ladet batteri tåler frost).

Behovet for oppladning minsker når batteriet lagres svalt. Selvutladningen halveres om temperaturen synker med 10ºC og  fordobles om temperaturen stiger med 10ºC.

Send generell forespørsel

Dersom du ønsker mer informasjon eller et pristilbud på noen av våre produkter, send oss en henvendelse her.

image image image image